Környezet > Megoldási javaslatok > Megújuló energiaforrások  

Megújuló energiákra történő átállás

A megújuló energiahordozók definíció szerint egy emberöltőn belül maguktól újra termelődnek.1

A megújuló energiáknak három forrása van2:

  1. a napenergia
  2. a geotermikus hő
  3. a hold vonzása (árapály)

 

Az isoplus termékeket a hő (vagy távhűtésnél a hűtőanyag) továbbításánál használjuk. A távolság néhány métertől több kilométerig is terjedhet. A hő előállítási és felhasználási helyének térbeli elválasztása általában szükséges előfeltétele a megújuló energia felhasználásának, ami így környezetbarátabbá, illetve kényelmesebbé is válik. Az alábbi előnyök válnak elérhetővé ez által:

  • nagyobb geotermikus készletek kiaknázása.
  • nagy ipari rendszerekben gazdaságos megoldást nyújthat a hulladékként keletkező gázok tisztításával összekapcsolt hőtermelés.
  • az erősen munkaigényes üzemanyagok felhasználását is lehetővé teszi (például a biomassza meghatározott típusait). A végfelhasználók számára a távhő ebben az esetben is teljesen automatizáltan áll rendelkezésre.
  • nagyobb hőtároló egységek felhasználását a távhőrendszerben. A hőtároló egységek többek között homogenizálják az erőművek termelését (kogenerációs erőműveknél), és ezzel növelik a hatékonyságot. Továbbá a napszakokon belüli hőellátás ingadozásokat is kiegyenlítik (például a napenergián alapuló erőműveknél). Hőtárolók felhasználásával a periodikus többlet áramtermelés (például szélerőműveknél) hővé alakítása és fűtési célokra történő eredményes felhasználása is lehetséges, mivel bizonyos esetekben a hő tárolása gazdaságosabb az áraménál.

 A megújuló forrásokon alapuló energiaellátás gyakran nagyon decentralizált, ami az energiaszektor résztvevői számára kihívásokat, de egyben lehetőségeket is tartogat.[1]Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009. 53.o.

[2] Vgl. Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009. 3. fejezet


[1]Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009, S. 53

[2] Vgl. Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009, Kap. 3