Környezet > Megoldási javaslatok > Hatékonyságjavítás  

Hatékonyságjavítás

Abb.1: Auswirkungen einer Steigerung der Energieeffizienz
durch einen erhöhten Wirkungsgrad kann Primärenergieverbrauch gesenkt werden und der Nutzenergieverbrauch bleibt dennoch unangetastet

A hatékonyság a felhasznált inputok és az output közötti kapcsolatként értelmezhető. Annál hatékonyabb egy folyamat, minél kevesebb inputra van szüksége egységnyi output előállításához.

Je näher η an 1 ist, desto effizienter ist der Prozess. Je näher η an 0 ist, desto mehr Verluste treten auf.

 

Az energiaszektorban többek között az alábbi mutatószámokat használjuk:

egységnyi energia mekkora végső energiafogyasztást tesz lehetővé, például fűtőolaj felhasználása épületek fűtéséhez;

 

egységnyi primer energia mekkora energiát eredményez, például a finomítók nyersolaj-felhasználása;

Ezeket az arányszámokat hatásfoknak és kihasználtsági foknak nevezzük.1

Az energiahatékonyság növelésének többféle lehetősége ismert. Ezek közül az isoplus termékei az alábbi területeken hasznosíthatók:


[1] Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009. 35. o.