Környezet > Fogalom meghatározás  

Fogalom meghatározás

Az alábbi energiaipari fogalmakat különböztethetjük meg1

primer energia: nyers, feldolgozatlan és előkészítetlen formában elérhető energia (például nyersolaj, napfény, stb.)

energia: a végfelhasználók által felhasználható, átalakított, előkészített energia (például extra könnyű fűtőolaj, elektromos áram, stb.) 

végső energiafogyasztás: a fogyasztók által egy meghatározott célra felhasznált energia, például épületek fűtése, mozgási energia előállítása, világítás, stb.

Minden szint között energia veszik el, amit később már nem lehet hasznosítani. Minél kevesebb energia veszik el, annál hatékonyabb az átalakítási folyamat. Az energiaveszteségből számítható ki, hogy adott mennyiségű végső energiafogyasztás biztosításához mennyi primer energia felhasználására van szükség.


[1] Vgl. Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009. 4. o.